Eway-Afrika

Şirketinizin vizyonu bir dönüş daha

İşletmeler arası bir arabuluculuk şirketi olan Eway-Afrique, ortaklıkları ve değişimleri teşvik etmek için Afrika’nın ekonomik ve endüstriyel faaliyetlerini yansıtan bir ayna olmayı hedeflemektedir.

Eway-Africa, Avrupalı şirketlere Afrika tarafından tedarik edilebilecek çeşitli ürünler için pazar oluşturma ve çeşitlendirme fırsatı sunmaktadır. Hiç kimse, Afrika’nın kaynaklarının, topraklarının zenginliğinin vs. bakımından karşılaştırmalı üstünlüğünden habersiz değildir, ki bu iyi sömürüldüğünde, Avrupalı şirketlerin faaliyetlerinin genişletilmesine izin verecektir.

Eway-Afrika, yerel işletmeler, iş dünyası liderleri ve potansiyel yabancı yatırımcılarla istişarelerde bulunarak, Afrika’daki endüstriyel ilerlemeyi artırma potansiyeline dikkat çekiyor.

Eway-Africa, bilimsel ve teknolojik yenilikleri teşvik etmek için önlemler alıyor ve Afrika şirketlerinin Afrika’nın kalkınmasına daha iyi katkıda bulunabilmek için diğer makroekonomik politikalarla uyumlu bir sanayi politikası uygulamasına olanak sağlıyor.

ewayconnect 10 5 - Eway-Afrika

Şirketiniz henüz üyemiz olmadı mı?

Teklifinizi sunun ve hatta daha fazla istek kaydedin.